Systemer - Aluminiumsprofiler

Med aluminiumsprofilerne åbner der sig helt nye muligheder for at arbejde arkitektonisk med lys.
Profiler kan indbygges (med og uden kant) i fortsatte lysforløb og med forskellige figurer i loftet.
Der er mulighed for op til 30 meter lysskinne med kun een afskærmning.
Samtidig kan profiler også benyttes som enkeltarmaturer både som påbygget og nedhængt.