Taglem m saksestige F90 [10]

Brandsikker 90 minutter nedefra iht DIN 4102-4

Stålluge

Elektrisk saksestige