Taglem m saksestige F30/F30 [07]

Brandsikker nedefra 30/60 minutter F30/F60 iht DIN 4102-2

Stållem